שנייה רק לניו יורק: נתוני הגירה שליליים בקליפורניה
יוקר המחיה הגבוה נותן אותותיו ומהווה את הגורם המשמעותי לנתונים השליליים ביותר בחמש השנים האחרונות במדינת הזהב. דו"ח של מפקד האוכלוסין לשנת 2018 חושף כי רק 1.3 אחוז מתושבי ארצות הברית בחר לעבור אליה, זאת לעומת מספרים מעודדים יותר בגיזרת הצטרפות ממדינות זרות

פער של 190,122 לטובת כמות תושבי קליפורניה שעברו ממנה למדינה אחרת בארה"ב במהלך 2018, לעומת אלו שהיגרו אליה. מדובר ביחס הגירה פנימית שלילי של 38 אחוזים, כך על פי נתוני מפקד האוכלוסין.

את הסיבות לכך ניתן לתלות ביוקר המחייה הגבוה בקליפורניה, החל מדיור ועד מיסוי. לפי הנתונים הרישמיים, 691,145 תושבי קליפורניה, נטשו אותה במהלך השנה שעברה, כמות גדולה יותר מכל מדינה אחרת בארה"ב.

מנגד, חשוב לציין שבאחוזים מדובר בכ-1.8 אחוז מתוך אוכלוסיה של מעל 39 מיליון, כך שלמעט מישיגן וטקסס, זהו היחס הנמוך ביותר.

לעומת הנוטשים, 501,023 תושבים חדשים הצטרפו למדינת הזהב בשנת 2018, הכמות השלישית בגודלה בארה"ב, ועדיין מדובר במספר הנמוך בהשוואה להגירה אליה בחמש השנים האחרונות/

בנוסף, זהו דירוג ההגירה הפנימית הגרוע בארה"ב: רק 1.3 מתושבי ארה"ב בחרו להעתיק את מקום מגוריהם לקליפורניה במהלך השנה שעברה.

מלבד היבט הצפיפות, לתופעה יש לא מעט השלכות, כמו למשל מחסור בכוח אדם בעסקים, וכן פוטנציאל השפעה על המפה הפוליטית במדינת הזהב. בהשוואה לשנת 2017 מדובר בעליה של 52,227 תושבים לטובת היחס שבין נטישת המדינה אל מול ההגירה אליה. רק ניו יורק עקפה אותה בנתון הזה.

בכל הקשור להגירה לקליפורניה ממדינות מחוץ לארה"ב, כאן התמונה שונה, שכן מדובר בכמות הגדולה ביותר, 283,649 בני אדם מרחבי העולם, חוקיים וכאלה שפחות, עברו אליה בשנת 2018.

איידהו, לעומתה, היא המדינה בארה"ב בה יחס ההצטרפות הוא הגבוה ביותר בשנה שעברה. 40,574 תושבים, המהווים 2.4 אחוז מאוכלוסייתה החליטו להגר אליה במהלך שנת 2018.

YOU MIGHT ALSO LIKE